„Dilmah“ neutralizuoja anglies dioksido poveikį

Šri Lankos arbatos bendrovė „Dilmah“, veikianti daugiau nei šimte šalių, šiais metais paskelbė, kad nuo šiol visus savo produktus gamins neutralizuodama anglies dioksido poveikį. Šį bendrovės siekį pažymi dviejų nedidelių hidroelektrinių atidarymas „Dilmah“ arbatos plantacijose Kvinsberyje ir Kreighede. Dvi hidroelektrinės, galinčios pagaminti 1,5 mln. kWh elektros energijos per metus, padės bendrovei neutralizuoti anglies dioksido poveikį. Tai dar vienas naujoviškas bandymas prisidėti prie aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi.

Pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą, kurį parengė Pasaulio išteklių institutas ir Pasaulio verslo subalansuotos veiklos taryba, apskaičiuojant bendrą anglies dioksido kiekį atsižvelgiama į išmetamą anglies dioksido kiekį auginant, renkant, apdorojant, pervežant, pakuojant arbatos lapus, iki kol produkcija palieka bendrovės gamyklas. Nuo 2019 m. visi „Dilmah“ produktai gaminami neutralizuojant anglies dioksido poveikį – vartotojus pasieks arbata, pagaminta tausojant aplinką ir atsižvelgiant į skonį, kokybę ir iškeltus tikslus.

Rūpinimasis aplinka – ne tik anglies dioksido poveikio neutralizavimas
„Dilmah“ vadovaujasi filosofija, kad verslas turi padėti siekti kilnių tikslų. Bendrovė praėjusių metų pradžioje pradėjo unikalų miško atsodinimo projektą, kurio tikslas – sukurti gyvūnų migracijos koridorių. Jos įkūrėjas Merrillas J. Fernando žemes, kuriose augo „Dilmah“ arbata, panaudojo išsaugoti nykstančioms apylinkės rūšims – Endanos arbatos laukuose persodint arbatmedžiai ir taip sujungti 24 ha pavienių miškų. Ši iniciatyva – vienas iš daugelio bendrovės projektų, kuriais rūpinamasi aplinkos apsauga, biologinės įvairovės išsaugojimu, ilgalaikiu veiksmingumu mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir darniu vystymusi.   
 
Kitas džiuginantis pavyzdys – Rytų Šri Lankoje vykdomas projektas „Žalesnė Batikaloa aplinka“ (angl. Greening Batticaloa). Kaip greitas atsakas besaikiam miškų kirtimui, vis mažėjančiam miško plotui regione ir pragyvenimo galimybė vietinėms bendruomenėms pradėta sodinti milijonas anakardžių. Pasodinta jau 750 000 medžių, liko tik keli tūkstančiai, kad būtų pasiektas išsikeltas tikslas. Tikimasi, kad kiekvienais metais iš anakardžių derliaus bus surenkama 1 mlrd. Šri Lankos rupijų, net jeigu subręs tik pusė medžių.

Naujoviški būdai sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį
Siekdama sumažinti išskiriamą anglies dioksido kiekį, „Dilmah“ moksliniais tyrimais ir taikomosios veiklos projektais ieško naujų būdų, kaip veiksmingiau naudoti išteklius ir energiją. 2017 metų pradžioje „Dilmah Conservation“ vykdė bandomąjį saulės energijos kolektorių projektą. Juo buvo siekiama sumažinti malkų naudojimą džiovinant arbatą. Taip pat organizacija sukūrė ir išbandė naujovišką malkų džiovyklę. Paaiškėjo, kad malkų naudojimas gaminant arbatą sumažėjo 20 %. Taip per mėnesį galima padėti išsaugoti 35 medžius.

„Dilmah“ arbatos laukuose naudojama bioanglis. Taip atnaujinamos dirbamos žemės ir pagreitėja anglies dioksido sekvestracijos procesai. Be to, stengdamasi sumažinti tvarkant atliekas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, organizacija pastatė gamyklą, kurioje gamybos atliekos paverčiamos bioanglimi.

Ilgalaikiai sprendimai darniai ateičiai
Kadangi „Dilmah“ įsipareigojusi neutralizuoti anglies dioksido poveikį, ji įkūrė pirmąjį privačiojo sektoriaus klimato kaitos tyrimų centrą, kuriame tiriama klimato kaita ir ieškoma ilgalaikių, pažangių sprendimų žemės ūkiui, kurie padėtų spręsti šią vis didėjančią problemą. Bendrovė rengia informuotumo didinimo programas apie įvairius dalykus, pavyzdžiui, biologinę įvairovę, darnų vystymąsi ir klimato kaitą, kad įkvėptų jaunąją kartą imtis aktyvių veiksmų nacionalinėms ir pasaulinėms problemoms spręsti.

„Dilmah“, kuri visada skatindavo stiprinti suinteresuotųjų grupių tinklus, kad aplinkos apsaugos iniciatyvos būtų darnesnės ir ilgalaikės, kartu su Pasauline gamtos apsaugos organizacija Šri Lankoje ir Ceilono prekybos rūmais prisidėjo prie organizacijos „Biodiversity Sri Lanka“ įkūrimo. 2017 metais svarbi įvairius sektorius apimanti šios organizacijos iniciatyva „LIFE project“ subūrė dešimt privačiojo sektoriaus įmonių, įskaitant „Dilmah“, kad atkurtų nuniokotą Kanelijos rezervato mišką.
 
Iniciatyvus įsipareigojimas atsispindi bendrovės vertybėse
„Dilmah“ imasi aktyvių priemonių, kad neutralizuotų anglies dioksido poveikį: stengiasi veiksmingiau naudoti energiją ir išteklius taikydama naujoviškus metodus, naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius ir nuolat rengia vidinius mokymus ir informuotumo didinimo programas. Kiekvienas darbuotojas vienodai svarbus įgyvendinant darnias bendrovės iniciatyvas.

Savo nuolatinėmis pastangomis spręsti nacionalines aplinkos apsaugos problemas ir klimato kaitą „Dilmah“ Šri Lankos bendrovėms rodo puikų pavyzdį. „Dilmah“ siekis neutralizuoti anglies dioksido poveikį atspindi bendrovės įsipareigojimą tausoti aplinką ir neteršti gamtos.