Kompanija „Dilmah“ sėkmingai įvykdė jos įkūrėjo Merrillo J. Fernando 2014 m. duotą pažadą iki 2017 m. tapti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančia įmone toliau stiprindama savo įsipareigojimą mažinti aplinkai daromą poveikį. Vykdydama projektus „Ekologiška Batikaloa“ ir „Medžio anglies naudojimas“ kompanija „Dilmah“ aktyviai mažino į aplinką išskiriamo anglies dioksido kiekį iki nulio taip pabrėždama nulinės anglies dioksido emisijos svarbą.

Tapti CO2 kiekio atmosferoje nedidinančia įmone kompanija „Dilmah“ siekia nuo 2011 m. po Pasaulinė gamtos apsaugos organizacijos (angl. IUCN) pirmosios šalies tvarumo ataskaitos paskelbimo. Šio siekio rezultatas – išsami kompanijos „Dilmah“ į aplinką išskiriamo anglies dioksido kiekio analizė, kurią 2013 m. aplinkosaugos organizacija „Dilmah Conservation“ atliko kartu su Kolombo universitetu. Remiantis šia analize buvo parengtas veiksmų planas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas keturiems svarbiausiems elementams: energijai, transportavimui, vandeniui ir atliekoms. Be to, šiame plane numatyta, kad kompanija „Dilmah“ galėtų vykdyti mokomąsias ir šviečiamąsias programas, leidžiančias veiksmingiau naudoti energiją ir išteklius pasitelkus pažangias schemas, atverti naujus atsinaujinančios energijos šaltinius ir naujas anglies dioksido emisijos mažinimo galimybes. 2014 m. kompanijos „Dilmah“ įkūrėjas Merrillas J. Fernando didžiuodamasis paskelbė apie jo valdomos kompanijos įsipareigojimą iki 2017 m. tapti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančia įmone, ir kompanija žengė žingsnius, būtinus norint pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją ir sumažinti aplinkai daromą poveikį bei su tuo susijusius klimato kaitos padarinius.

Projektas „Ekologiška Batikaloa“, kurį vykdant Šri Lankos Rytų provincijoje jau pasodinta 500 000 anakardžių sodinukų, mokslinių tyrimų programa „Medžio anglies naudojimas“, nagrinėjanti medžio anglies, kaip aplinką tausojančios priemonės dirvai pagerinti auginant arbatą, naudojimo galimybes, ir dviejų saulės jėgainių (100 ir 150 kW), vienos didžiausių Šri Lankoje privačių saulės elektrinių, įrengimas kompanijos „Dilmah“ buveinėje – tai keletas ambicingų kompanijos „Dilmah“ užmojų siekiant atkurti natūralias nykstančių gyvūnų rūšių buveines Šri Lankos šiaurėje ir rytuose, sumažinti kenksmingų cheminių trąšų naudojimą šalies arbatos plantacijose ir paskatinti atsinaujinančios energijos naudojimą, kad atmosferoje nedidėtų anglies dioksido kiekis. Be to, 2016 m. pradžioje 107 tarptautiniai kompanijos „Dilmah“ partneriai solidarizuodamiesi su ja įsipareigojo siekti tapti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančiomis įmonėmis.

Aplinkosaugos organizacija „Dilmah Conservation“, padėjusi įgyvendinti kompanijos „Dilmah“ siekį tapti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančia įmone, šiais metais vykdys daug naujų ekologinių projektų, pvz.: „Atliekų nauda“ (20 proc. kompanijos „Dilmah“ buveinėje sukaupiamų atliekų bus perdirbama, kad būtų pagaminta pigių statybinių medžiagų), „Saulė darbuotojams“ (kompanijos buveinės darbuotojų namuose bus įtaisytos saulės baterijos, kad jie galėtų naudoti saulės energiją, taip kompanija „Dilmah“ galės kaupti anglies dioksido kreditus) ir „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“ (kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai bus statomos hidroelektrinės bei vėjo elektrinės ir pereinama prie aplinką tausojančių elektromobilių, kad sumažėtų transporto išskiriamo anglies dioksido kiekis). Šie projektai toliau stiprins kompanijos „Dilmah“ pastangas aktyviai mažinti į aplinką išskiriamo anglies dioksido kiekį ir padės išlikti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančia įmone ateinančiais metais.

Visi šie žingsniai leido kompanijai „Dilmah“ sėkmingai ir su pasididžiavimu siekti tikslo tapti anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančia įmone ir gauti Šri Lankos Klimato fondo (SLCF) sertifikatą, liudijantį, kad pagal tarptautines šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos normas arbata „Dilmah“ dabar supakuojama anglies dioksido kiekio atmosferoje nedidinančioje gamykloje. Šis svarbus pasiekimas atspindi svarbiausią aplinkosaugos organizacijos „Dilmah Conservation“ įsipareigojimą siekti aplinkos apsaugos tvarumo ir kompanijos „Dilmah“ įsipareigojimą užtikrinti, kad visa jos veikla bus vykdoma tausojant aplinką.

Aplinkosaugos organizacija „Dilmah Conservation“

2007 m. įkurta aplinkosaugos organizacija „Dilmah Conservation“ įkūnija kompanijos „Dilmah“ įsipareigojimą siekti aplinkos apsaugos tvarumo užtikrinant, kad visa jos veikla vykdoma tausojant aplinką. Organizacija jau įgyvendino daugybę projektų sėkmingai suderindama aplinkos apsaugą su pragyvenimo šaltinių kūrimu. Šie projektai apima keturias pagrindines veiklos sritis: tvarumą, biologinę įvairovę, paveldą ir bendravimą. Į jas įeina susitaikymo programos kūrimas pasitelkiant gamtą, tvariosios žemdirbystės diegimas ir nykstančių rūšių gyvūnų buveinių bei biologinės įvairovės išsaugojimo programų įgyvendinimas per žiniasklaidos priemones.